RZS – program z lekami biologicznymi w Poznaniu

Program badań klinicznych dla chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w ośrodku w Poznaniu. 

Jest to badanie 3 fazy z p-ciałem monoklonalnym przeciw GM-CSF, lek będzie podawany 1x w tygodniu podskórnie. 

Chorzy muszą być leczeni MTX (jeśli wcześniej nie byli leczeni biologicznie) lub mogą być na innych lekach z grupy DMARD’s (jeśli byli w przeszłości leczeni lekami biologicznymi). 

Lek będzie porównywany z placebo (do 12 tyg.), sarilumabem lub tofacitinibem. Tylko część chorych dostaje placebo (1 osoba na siedem) – przydział losowy. Po 12 tygodniu wszyscy dostają lek biologiczny.

Badanie będzie trwało w pierwszej fazie dla chorych bez poprzedniego leczenia lekiem biologicznym 52 tygodnie.

Natomiast dla chorych poprzednio leczonych lekami biologicznymi w pierwszej fazie 24 tygodnie.

W drugiej fazie wszyscy nadal dostają leki biologiczne przez kolejne 2 lata. 

Niestety w pierwszym okresie chorzy po leczeniu wcześniejszym lekiem biologicznym (do 12 tyg.) wizyty mają co tydzień, później co 2 tyg. i dalej co 4 tygodnie.

Dla pozostałych chorych wizyty są rzadziej od początku.

Oprócz rutynowych ocen będzie wykonywana ocena pulmunologiczna – spirometria.