Choroba Leśniowskiego – Crohna – badanie kliniczne

Home Choroba Leśniowskiego – Crohna – badanie kliniczne
by DoktorJarek

Pacjentom spełniającym kryteria oferujemy darmową ocenę stanu zdrowia oraz opiekę medyczną.

Zapewniamy transport zarówno do Przychodni, jak i z powrotem.

Kryteria włączenia

– Pacjenci powyżej 18 roku życia z potwierdzonym rozpoznaniem co najmniej od trzech miesięcy

choroby Crohna i lokalizacja w jelicie krętym lub/i jelicie grubym.

– Nasilenie choroby umiarkowane do ciężkiego oceniane na podstawie informacji od pacjenta

(liczba luźnych stolców w ciągu doby > 3 lub

bóle brzucha >1), CDAI, oraz centralnej oceny ileokolonoskopii z okresu przesiewowego.

– Pacjent musi spelniać min 1 z poniższych

kryteriów lekowych (NIEZBEDNA DOKUMENTACJA POTWIERDZAJACA):

A – sterydozależność definiowana jako brak możliwości obniżenia dawki lub odstawienia CS w ciągu trzech miesięcy bez zaostrzenia choroby

lub nawrót objawów w ciągu trzech miesięcy od odstawienia.

B – brak odpowiedzi, niedostateczna odpowiedz, nawrót choroby przy terapii sterydami:

– prednizonem/lub równoważnym CS/ w dawce min 0,75 mg / kg / dz lub 40 mg / dz stosowanym min przez 2 tyg.

– budesonidem w dawce min 9 mg / dz.

lub beklometazonem w dawce min 5 mg / dz.

przez min 4 tyg.

C – brak odpowiedzi, utrata odpowiedzi, niedostateczna odpowiedz na terapię min 3 miesięczną

– azatiopryna / AZA/ w dawce 2 mg / kg / dz.

– merkaptopuryna /6MP/ w dawce 1 mg / kg / dz.

– metotrexatem /MTX/ w dawce 25 mg / tydzień