Leczenie biologiczne w Poznaniu

Trwa rekrutacja do nowego badania (to już końcówka) w

Poznaniu – biosymilar (kopia) Ro-Actemry (Tocilizumab).

Iniekcje podskórne.

Dla chorych z RZS z aktywną postacią, choroba od co najmniej od 6 mies.

Leczenie MTX w dawce 10 – 25 mg.

Chorzy muszą mieć CRP lub OB powyżej normy.

W wywiadzie może być uprzednie leczenie biologiczne max. 2 leki.

Wizyta pierwsza na badania, po włączeniu do badania – następna za tydzień,

kolejna za 2 tygodnie i następne co 4 tyg.

Badanie trwa rok.

Chorzy pierwsze 3 dawki otrzymują w Ośrodku, następnie

podają sobie sami lek w domu podskórnie.

Nie ma grupy placebo. 

Wszyscy dostają od początku lek biologiczny oryginalny lek Ro-Actemra lub

biopodobny.

Pilne! Mało miejsc!

Więcej badań w różnych ośrodkach jest opisanych na innych stronach.