Leczenie COVID-19 nowe badania

Home Leczenie COVID-19 nowe badania
by DoktorJarek

Obecnie na świecie jest badanych kilkanaście różnych leków pod kątem przydatności w leczeniu infekcji wirusem SARS-CoV-2. Zarówno bardzo drogich leków biologicznych jak i tańszych różnych preparatów. Oczywiście nikt nie bada i nie próbuje stosować tych typowych substancji przeciwwirusowych znanych od dawna, ale zbyt tanich. Mam tu na myśli podawanie dożylnie witaminy C, ozonu lub MMS.

Gdyby udowodniono ich wysoką skuteczność, mogłoby się okazać, że nie potrzeba szczepionki i straty koncernów sprzedających wiele leków przeciw-wirusowych byłyby ogromne. Nie tylko w trakcie obecnej „epidemii” ale także w następnych latach. Skuteczny lek na większość wirusów mógłby podważyć konieczność szczepień także na inne choroby. W rezultacie mniej szczepień oznacza mniej chorób z autoagresji, alergii, uczuleń, itp.

Obecnie w toku jest badanie z LDN w William Beaumont Hospital w Michigan (ma się zakończyć około maja 2021r.). Grupa badaczy sprawdza, czy LDN dodany do innego leku może zmniejszyć nasilenie objawów COVID-19 poprzez zmniejszenie wczesnych i późniejszych skutków infekcji tym wirusem.

Drugie badanie (także w USA) dotyczy stosowania LDN i metforminy (leku przeciwcukrzycowego) w celu zmniejszenia objawów, nasilenia choroby i czasu powrotu do zdrowia po COVID-19.

Trzecie badanie, dotyczy stosowania LDN w połączeniu z suplementem diety do leczenia długoterminowych powikłań po zakażeniu COVID-19. Podczas gdy większość osób, które zachorują na COVID-19, całkowicie wraca do zdrowia w krótkim czasie, u innych pojawiają się długoterminowe komplikacje, które utrzymują się znacznie dłużej. Nazwano to zespołem po COVID-19 lub „długim COVID-19”.

Więcej informacji na temat tych badań klinicznych można znaleźć na stronie internetowej LDNscience clinical trials poświęconej badaniom klinicznym.