Leczenie łuszczycy – programy badań

Home Leczenie łuszczycy – programy badań
by DoktorJarek

GDAŃSK

Lek badany: Deukrawacytynib – doustny selektywny inhibitor JAK2  tabletki 6 mg 

Rozpoznanie ŁZS od co najmniej 3 m-cy

  • Zmiany skórne aktualnie lub w wywiadzie (w dokumentacji)
  • Zapalenie stawów: co najmniej 3 bolesne i obrzęknięte stawy
  • CRP powyżej 3 
  • w wywiadzie nietolerancja lub brak skuteczności co najmniej jednego z poniższych leków:
  1. DMARD,  na przykład methotrexat (12 tygodni stosowania)
  2. NLPZ (4 tygodnie stosowania) 
  3. Poprzednio stosowany lek biologiczny

Czas trwania badania 52 tygodnie 

Randomizacja jest do trzech grup: lek badany, placebo, apremilast. 

Po 16 tygodniach, pacjenci z placebo dostają lek badany.

Osoby na Apremilaście zostają na nim.

Apremilast jest też lekiem leczącym ŁZS.

Wizyty co 2 tygodnie na początku, następnie co 4 tygodnie, potem co 2 miesiące.

Sponsor zwraca wszystkie koszty podróży – benzyna, bilety lub taxi

===========================================================================================

OLSZTYN

Badanie inne niż w Gdańsku i trudniejsze do spełnienia wymagania.

Czas trwania: 52 tygodnie

Lek badany: Deukrawacytynib – doustny selektywny inhibitor TYK2

Podział na 2 grupy:  – pierwsza na 6 mg deukrawacytinibu, – druga do 16 tygodnia na placebo, 

Po 16 tygodniu wszyscy pacjenci otrzymają 6 mg deukrawacytynibu.

Kryteria włączenia:

1. Mężczyźni lub kobiety w wieku 18–75 lat.

2. Pacjenci z rozpoznaniem ŁZS przez ≥ 3 miesiące i spełniający kryteria klasyfikacji łuszczycowego zapalenia stawów (CASPAR) podczas badania przesiewowego,

3. aktywne zapalenie stawów (≥ 3 obrzęknięte stawy i ≥ 3 bolesne stawy w 66/68)

4. ≥ 1 nadżerka stawów związana z ŁZS w zdjęciu rentgenowskim rąk i/lub stóp wykonywanym na 

    wizycie przesiewowej,

5. białko C-reaktywne – stężenie ≥ 3 mg/l na wizycie przesiewowej,

6. Pacjenci muszą mieć udokumentowaną nieodpowiednią odpowiedź, utratę odpowiedzi lub nietolerancję na co najmniej 1 csDMARD i/lub apremilastu i/lub NLPZ podanych w leczeniu ŁZS.

7. Pacjenci nigdy nie leczeni wcześniej biologicznie.

Kryteria wykluczenia:

  1. Pacjenci z innymi chorobami autoimmunologicznymi, takie jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, stwardnienie rozsiane lub zapalenie naczyń.
  2. Pacjenci z wcześniej rozpoznaną lub obecną chorobę zapalną stawów inną niż ŁZS (np. reaktywne zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba z Lyme).

===========================================================================================

POZNAŃ

– wiek powyżej 18 r.ż.

– diagnoza ŁZS co najmniej od 6 miesięcy

– nie leczeni lekami biologicznymi

– mogą być leczeni MTX, SASZ, HCQ, Leflunomidem na stałych dawkach

– aktywna postać z zajęciem kręgosłupa.

Lek badany to guselkumab podawany podskórnie.

Do 24 tyg jest grupa placebo i 1 na 3 chorych otrzymuje placebo.

Potem wszyscy dostają lek leczący.

Wizyty poza pierwszą na badania co 4 tygodnie do 48 tygodni i wizyta kontrolna po 4 tygodniach (łącznie 52 tyg.)   

Badania: krew, mocz i MRI kręgosłupa oraz opcjonalne MRI rąk i stóp.