Nowe zastosowanie leflunomidu

Home Nowe zastosowanie leflunomidu
by DoktorJarek

Aby uzyskać dostęp do treści, kliknij w przycisk Kup teraz.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Opłata za Bloga wynosi 80 zł i umożliwia dostęp do wszystkich treści na Blogu przez okres 12 miesięcy80 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Okazuje się, że lek Leflunomid, dotychczas stosowany w zapaleniu stawów, jest dobrze tolerowany i skuteczny w leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic i zapaleniu tętnic Takayasu. Niedawno pisałem, że jest także czasem używany w leczeniu Ziarniniaka Wegenera.

U chorych z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic i zapaleniem tętnic Takayasu, leczenie leflunomidem wykazuje korzystne odpowiedzi kliniczne i zdolność oszczędzania sterydów.

Naukowcy zidentyfikowali 8 badań oceniających leflunomid u pacjentów z zapaleniem tętnic Takayasu i 7 badań oceniających leflunomid u pacjentów z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic. 

U pacjentów z zapalenia tętnic Takayasu odsetek osób, które osiągnęły przynajmniej częściową remisję choroby, wynosi 75%. Stabilizację zmian naczyniowych odnotowano u 86% pacjentów, a nawroty u 12% osób.

Średnie zmniejszenie dawki prednizolonu po leczeniu leflunomidem wyniosło 15,7 mg/dobę. Łączny odsetek osób, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane, wyniósł 8%.

Łącznie w 4 badaniach porównano leflunomid z innymi lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby. W porównaniu z metotreksatem lub cyklofosfamidem leflunomid okazał się lepszy pod względem indukcji remisji, zapobiegania nawrotom i tolerancji. W porównaniu leflunomidu z tofacytynibem oba leki wykazały podobną skuteczność.

Natomiast w Ziarniniaku Wegenera jest równie skuteczny jak metotreksat, ale wiąże się z większą liczbą działań niepożądanych.

Korzystne odpowiedzi kliniczne i zdolność oszczędzania sterydów u większości pacjentów leczonych leflunomidem zarówno w przypadku zapalenia tętnic Takayasu, jak i w olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic. W zapalenia tętnic Takayasu istnieją również dowody na zatrzymanie zmian chorobowych w naczyniach”.