RZS nowe badanie kliniczne

Home RZS nowe badanie kliniczne
by DoktorJarek

nowe badanie dla pacjentów z RZS – tylko w Olsztynie.

Jest to 14 tygodniowe badanie z tabletkowym lekiem MBS2320 z grupy selektywnych modulatorów metabolizmu immunologicznego, wykazującym charakterystyczną podwójną farmakologię: silne działanie przeciwzapalne oraz szersze spektrum osteoprotekcji niż hamowanie TNF alfa w modelach klinicznych.

Kryteria włączenia: 

– pacjenci w wieku 18-75 lat 

– nie leczeni wcześniej lekami biologicznymi, 

– co najmniej 6 stawów tkliwych i 6 stawów bolesnych (nie muszą to być te same stawy) na wizycie przesiewowej, 

– CRP co najmniej 5 ml/l, 

– pacjenci muszą przyjmować MTX w dawce 15-25 mg/tydzień przez co najmniej 3 miesiące.

Wizyty co 4 tygodnie. W badaniu będzie wykonywany MRI na początku i na końcu badania.