Toczeń układowy – badanie kliniczne

Home Toczeń układowy – badanie kliniczne
by DoktorJarek

Badanie kliniczne dla chorych z toczniem układowym. Przeznaczone dla chorych, którzy nie osiągnęli remisji na dotychczasowym leczeniu.

Kwalifikujący się chorzy otrzymają opiekę w ramach badania klinicznego.

Firma zapewnia transport do i z jednego z naszych ośrodków lub zwrot kosztów przejazdów.

Główne kryteria włączenia:

.. Wiek 18 – 75 r. życia.

.. Pacjent w aktywnej fazie choroby z objawami, obejmujące przykładowo:

– zapalenie stawów rąk i nadgarstków min. 3 stawy

– istotne łysienie bez bliznowacenia (bez łysienia plackowatego),

– obecność w trakcie wizyty lekarskiej nadżerki na błonach śluzowych jamy ustnej.

– Diagnoza tocznia od co najmniej 6 miesięcy rozpoznanego na podstawie wytycznych

z EULAR ACR z 2019 z obecnością przeciwciał przeciwjądrowych = 1.80 ustalona metoda

immunofluorescencji na komórkach HEP-2.

– Uzyskanie hybrydowego wyniku w skali SLEDAI = 6 punktów z klinicznym wynikiem

w skali SLEDAI = 4 punktów. (Wymagana dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie choroby oraz przebieg leczenia).

– Pacjent aktualnie przyjmuje co najmniej 1, ale nie więcej niż 2 z następujących leków:

(Leczenie powinno trwać = 12 tygodni, dawka leku powinna być stabilna przez = 8 tygodni)

– azatiopryna,

– mykofenolan mofetylu,

– chlorochina,

– metotreksat,

– hydroksychlorochina (plaquenil, quensyl).