Istotna Uwaga

by DoktorJarek
0 comment

Istotna uwaga

by DoktorJarek
0 comment

Treści z tego bloga mają na celu polepszenie, a nie

zastąpienie, kontaktu pomiędzy Tobą, a lekarzami.

To co opisuję ma z założenia charakter wyłącznie

informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z

zakresu specjalistycznej wiedzy medycznej, zawartych na tych

stronach należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Mimo najlepszych wiadomości, dokładnie opisanych na tym

blogu, możesz nieprawidłowo ocenić swoje objawy lub

 dolegliwości, a także nie mieć prawidłowo postawionej diagnozy

podczas wcześniejszych kontaktów z lekarzem/lekarzami.

Treści z tego bloga mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu

pomiędzy Tobą, a lekarzem / lekarzami. 

To co opisuję ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

Przed zastosowaniem się do porad z zakresu specjalistycznej wiedzy

medycznej, zawartych na tych stronach należy bezwzględnie skonsultować

się z lekarzem. 

Mimo najlepszych wiadomości, dokładnie opisanych na tym blogu, możesz

nieprawidłowo ocenić swoje objawy lub dolegliwości, a także nie mieć

prawidłowo postawionej diagnozy podczas wcześniejszych kontaktów z

lekarzem/lekarzami.

Dlatego dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze starać się o kontakt z

lekarzem, aby upewnić się co do słuszności zastosowanej metody leczenia.

You may also like